Økoregion

En økoregion (økologisk region), undertiden kaldet en bioregion, er det næstmindste økologisk og geografisk definerede område under "riget" eller "økozonen". Økoregioner dækker et relativt stort land- eller vandområde og indeholder karakteristiske, geografisk forskellige natursamfund og arter. Når en økoregion er defineret af Verdensnaturfonden (WWF), svarer grænserne for en økoregion tilnærmelsesvis til den oprindelige udstrækning af natursamfundene før større forstyrrelser eller ændringer i den seneste tid. WWF har identificeret 825 terrestriske økoregioner og ca. 450 ferskvandsøkoregioner over hele Jorden.

World Wide Fund for Nature's fulde definition af en økoregion, som er bredt accepteret og anvendt, er følgende:

Et stort land- eller vandområde, der indeholder en geografisk særskilt samling af natursamfund, som

(a) deler et stort flertal af deres arter og økologiske dynamik;

(b) deler lignende miljøforhold, og;

(c) interagerer økologisk på måder, der er afgørende for deres langsigtede overlevelse.

--World Wide Fund for Nature - Økoregioner

Global 200 er en liste over økoregioner, der af Verdensnaturfonden (WWF) er udpeget som prioriterede bevaringsområder.

Et kort over økoregionerne i Amazonas regnskov. Den gule linje er grænsen for de økoregioner, der er defineret af Verdensnaturfonden.Zoom
Et kort over økoregionerne i Amazonas regnskov. Den gule linje er grænsen for de økoregioner, der er defineret af Verdensnaturfonden.

Terrestrisk

En terrestrisk økoregion er et bestemt landområde, som adskiller sig fra det nærliggende område. Det har et særligt klima, geologi, jordbundstype, vandtilgængelighed og særlige levende arter (de dyr og planter, der lever i økoregionen).

En økoregion kan f.eks. være en ørken. Den vil have sand, meget lidt vand, meget varme temperaturer om dagen og meget kolde om natten. Planterne kunne være buske, små træer og kaktusser. Dyrene kunne være skorpioner, små pattedyr og edderkopper.

En økoregion kunne f.eks. være en tropisk skov Den ville have varme temperaturer hele dagen, meget nedbør hele året, en stor flodkrydsning og en meget organisk jordbund. Planterne kunne være store træer eller bregner. Dyrene kunne være insekter, fugle, fisk og aber.

Marine

Marine økoregioner er regioner i verdenshavene, der er defineret af WWF for at hjælpe aktiviteter til at redde marine økosystemer.

Det skema, der anvendes til at finde frem til disse økoregioner, er mere eller mindre det samme som for terrestriske økoregioner. Der identificeres større habitattyper: polarområder, tempererede hylder og have, tempererede opblomstringer, tropiske opblomstringer, tropiske koraller, pelagiske områder, afgrundsområder og hadalområder (havgrave) - som svarer til de terrestriske biomes. De store biogeografiske områder, der svarer til de syv terrestriske økozoner, repræsenterer store områder af havbassinerne: Det nordlige tempererede Atlanterhav, det østlige tropiske Atlanterhav, det vestlige tropiske Atlanterhav, det sydlige tempererede Atlanterhav, det nordlige tempererede Indo-Stillehav, det centrale Indo-Stillehav, det østlige Indo-Stillehav, det vestlige Indo-Stillehav, det sydlige tempererede Indo-Stillehav, det sydlige ocean, Antarktis, Arktis og Middelhavet.

Klassifikationen af marine økoregioner er ikke udviklet på samme detaljerede og omfattende måde som klassifikationen af terrestriske økoregioner; kun de prioriterede bevaringsområder i Global 200 er opført.

Se Global 200 marine økoregioner for en komplet liste over marine økoregioner (World Wide Fund for Nature).

Ferskvand

Ferskvandsøkoregioner er ferskvandshabitater i et bestemt geografisk område, herunder floder, vandløb, søer og vådområder. Ferskvandsøkoregioner adskiller sig fra terrestriske økoregioner, som omfatter biotiske samfund på landjorden, og marine økoregioner, som er biotiske samfund i havene.

WWF taler om syv store habitattyper af ferskvandsøkoregioner: Store floder, store flodmundinger, store floddeltaer, små floder, store søer, små søer og xeriske bassiner.

Flere ferskvandsøkoregioner er opført på listen Global 200, WWF's prioriterede økoregioner for bevarelse af biodiversitet.

Relaterede sider


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3