Parallel 36°30′ nord

Parallellen 36°30′ nord er en breddecirkel, der ligger 36 og en halv grad nord for Jordens ækvator. Denne breddegradsparallel er meget vigtig i USA's historie. Det skyldes, at det var linjen for Missouri-kompromiset, som blev brugt til at opdele slave- og frie stater vest for Mississippifloden, med undtagelse af Missouri, som for det meste ligger nord for denne parallel.

  Kort over USA ca. 1849 (moderne statsgrænser), med parallellen 36°30′ nord - slavestater i rødt, frie stater i blåt  Zoom
Kort over USA ca. 1849 (moderne statsgrænser), med parallellen 36°30′ nord - slavestater i rødt, frie stater i blåt  

Dette kort fra 1856 viser slavestater (grå), frie stater (pink), amerikanske territorier (grøn) og Kansas i midten (hvid) med parallellen 36°30′ nord tydeligt angivet.  Zoom
Dette kort fra 1856 viser slavestater (grå), frie stater (pink), amerikanske territorier (grøn) og Kansas i midten (hvid) med parallellen 36°30′ nord tydeligt angivet.  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3