Quadrivium

Quadrivium er den middelalderlige uddannelse, der førte til en kandidatgrad i kunst (MA). Quadrivium følger Trivium i en liberal kunstuddannelse.

Quadrivium bestod af fire discipliner, som var relateret til matematik:

Disse fire studier udgør den sekundære del af det pensum, som Platon skitserer i Republikken.

Al undervisning foregik på latin, som de veluddannede elever lærte i skolen eller af en privatlærer. Latin var det universelle sprog i middelalderens Europa: selv Bibelen kunne kun læses på latin. Da quadrivium blev undervist på universiteterne, var det kun drenge, der kunne tage det (fordi kun mænd deltog i universiteterne). Undervisningen blev varetaget af præster. Hvis piger ønskede undervisning, måtte den foregå i deres hjem. I den moderne form for liberal arts i USA undervises begge køn, selv om der stadig findes enkelte institutioner med kun ét køn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3