Klapperslange

Klapperslangen er en slags slange, et krybdyr. Der kendes omkring 50 slags klapperslanger: de er en slags hugorm. Der findes to grupper af klapperslanger: slægterne) Crotalus og Sistrurus. Alle har et giftigt bid, og nogle er meget farligere end andre. Slanger har et sæt varmefølsomme "huller" i ansigtet, som hjælper dem med at finde byttet og bevæge sig hen imod det, selv i mørke.

Navnet klapperslange bruges, fordi de har en særlig hale med flere dele i enden, som kan lave en høj bzzzz-lyd eller en raslende lyd. Dette forsvarer dem mod rovdyr og store dyr. Den fungerer som et advarselssignal,

Klapperslanger er hjemmehørende i Amerika fra det sydvestlige Canada til det centrale Argentina. De lever normalt i tørre områder. De spiser små dyr som f.eks. fugle og gnavere.

Når de er unge, bliver mange af dem spist af fugle. Når de er voksne, har de en særlig fjende: den almindelige kongeslange, Lampropeltis getula, en colubrid slange.

·        

Den vestlige diamantklapperslange.

·        

Sidewinder klapperslange.

·        

Nordlig sorthalet klapperslange.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3