UNESCO

UNESCO er De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (fransk: L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Det er et agentur under De Forenede Nationer (FN).

UNESCO siger, at dens formål, som det blev defineret lige efter afslutningen af Anden Verdenskrig, er "at opbygge fredens forsvar i mænds og kvinders sind". Det gør UNESCO ved at hjælpe nationer med at arbejde sammen gennem uddannelse for alle, videnskab og kultur. Dette skal hjælpe andre nationer til at følge retsstatsprincippet og menneskerettighederne. Det er også med til at fremme nogle af de frihedsrettigheder, der er fastsat i FN-pagten.

UNESCO har 195 medlemslande.

UNESCO forsøger at nå sine mål gennem seks programmer: uddannelse, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, kultur, kommunikation og information. Nogle af de projekter, som UNESCO sponsorerer, er programmer for læse- og skrivefærdigheder, tekniske programmer og læreruddannelsesprogrammer. UNESCO beslutter også, hvad der skal blive verdensarvssteder. Et verdensarvsområde er et vigtigt, særligt, interessant eller smukt sted. Hvis et sted er et verdensarvsområde, må det ikke ødelægges, da det kan give nyttige oplysninger til fremtiden. Uluru giver f.eks. en masse oplysninger om aboriginernes kultur. UNESCO er også medlem af FN's udviklingsgruppe og arbejder for millenniumudviklingsmålene.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3