Biskop

Biskop er titlen på en rang i en kristen kirkes præsteskab. Det bispedømme, som en biskop styrer, kaldes et bispedømme. En biskop kan få ærkebiskoppens rang i et ærkebispedømme.

Normalt er der præster, og derefter er der biskopper. Nogle protestantiske kirker har dog ingen biskopper eller ærkebiskopper. Den presbyterianske kirke er et eksempel herpå. Den skotske kirke ledes af en moderator, som vælges af generalforsamlingen hvert år. Andre kristne bevægelser har hverken biskopper eller præster: Kvækerne er et godt eksempel.

I den katolske kirke vælges paven af alle kardinalerne blandt dem selv. Ifølge kirkeloven behøver dette ikke at være tilfældet: enhver mandlig, ugift, døbt kristen, som anses for egnet til embedet, kan blive pave. Den sidste pave, som ikke var biskop, var dog Urban VI (valgt i 1378).

Paven er også "biskoppen af Rom". I virkeligheden styrer han en uafhængig stat i Rom, kaldet Vatikanet. Alle romersk-katolske biskopper er underlagt paven (eller patriarkerne i nogle ortodokse kirker). I den anglikanske kirke styres biskopperne af ærkebiskopper.

Normalt kan man kende en biskop på en særlig hat, en såkaldt mitra.

En biskoppens mitraZoom
En biskoppens mitra

Den katolske biskop i Yola stift, Stephen Mamza, i Michika, NigeriaZoom
Den katolske biskop i Yola stift, Stephen Mamza, i Michika, Nigeria


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3