Xenoturbella

Xenoturbella er en slægt af bilaterale dyr; den indeholder to marine orme-lignende arter. Den første kendte art blev opdaget i 1915, men blev først beskrevet i 1949. En DNA-undersøgelse fra 2003 har vist, at det er en primitiv deuterostome-fylum. Slægten var det første medlem af dens understamme (Xenoturbellida), der blev opdaget.

Denne stamme er basal inden for deuterostomerne. Den er beslægtet med Acoelomorpha og danner en søsterklade til pighuder og hemichordater. Andre medlemmer af denne stamme er nu kendt.

Xenoturbella har en meget enkel kropsplan: den har ingen hjerne, ingen tarm, intet udskillelsessystem, ingen organiserede gonader (men har kønsceller) eller andre organer bortset fra en statocyst, der indeholder flagellerede celler. Den har cilier og et diffust nervesystem. Dyret er op til 4 centimeter langt og er fundet ud for Sveriges, Skotlands og Islands kyster.

Xenoturbella-eksemplarernes samvær med bløddyrslarver har fået mange til at antyde, at de er bløddyrsædere. En anden idé er imidlertid, at Xenoturbella-larven udvikler sig som en indre parasit hos visse bløddyr.

Slægten Xenoturbella indeholder to arter:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3