Ældste daterede bjergarter

De ældste daterede bjergarterJorden er af flere forskellige typer.

1. Der er fundet tidlige sten fra Månen. Det er relevant, fordi Månen engang var en del af Jorden: se hypotesen om kæmpe nedslag. Under Apollo 16 blev måneprøve 67215, der er dateret til 4,46 milliarder år, bragt tilbage. Måneprøve 67215 er den ældste kendte sten på Jorden, selv om den stammer fra Månen.

2. Det ældste materiale af jordisk oprindelse, der er blevet dateret, er et zirkonmineral, der er 4,404 ±0,008 milliarder år gammelt. Det blev fundet i Jack Hills i Western Australia. Den ældste konsekvent daterede zirkon er nærmere 4,35 milliarder år gammel.

3. Den ældste klippeformation på Jorden er muligvis Acasta Gneiss i det canadiske skjold i de nordvestlige territorier i Canada. Den består af arkæiske magmatiske og gnejsiske kerner fra gamle bjergkæder, som er blevet blotlagt af istider. Igen blev den dateret ved analyse af zirkoner i stenene.

En prøve af gnejs fra stedet, hvor Jordens ældste daterede bjergarter findes (Acasta River-området i Canada). Denne prøve er blevet dateret til 4,03 milliarder år gammel.Zoom
En prøve af gnejs fra stedet, hvor Jordens ældste daterede bjergarter findes (Acasta River-området i Canada). Denne prøve er blevet dateret til 4,03 milliarder år gammel.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3