Æon

En eon (eller æon) er et udtryk inden for jordvidenskab for de længste tidsperioder. Det beskriver en del af Jordens eksistens, der varer flere hundrede millioner år.

En geologisk eon er en del af Jordens eksistens, der består af en række tidsaldre af forskellig længde. En geologisk æra består af to eller flere kortere perioder, kaldet geologiske perioder. En geologisk periode består igen af endnu kortere perioder kaldet epoker.

Geologer har givet navne til alle de æoner, tidsaldre, perioder og epoker, som de har fundet ved at kigge på stenene. De navne, der er givet til hver eon, beskriver noget om den pågældende tid eller de bjergarter, der blev dannet på det pågældende tidspunkt.

Vi befinder os f.eks. nu i den panerozoiske eon, som kommer af de græske ord for liv, som vi kan se, dvs. at der var dyr og planter, der var store nok til at se uden en linse. Denne æra begyndte for ca. 545 millioner år siden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3