Frihed fra nød

Retten til en passende levestandard er en grundlæggende menneskerettighed. Den er en del af verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN's generalforsamling den 10. december 1948.

Enhver har ret til en levestandard, der er tilstrækkelig til hans egen og hans families sundhed og velfærd, herunder mad, tøj, bolig, lægehjælp og nødvendige sociale ydelser, samt ret til sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, invaliditet, enkestand, alderdom eller anden mangel på forsørgelsesgrundlag under omstændigheder, som han ikke selv er herre over.

- Artikel 25, stk. 1, i verdenserklæringen om menneskerettigheder

Det er desuden nedfældet i artikel 11 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som også er en menneskerettighedstraktat under FN.

Forgængeren for denne rettighed, frihed fra nød, er en af de fire frihedsrettigheder, som den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt talte om i sin State of the Union den 6. januar 1941. Ifølge Roosevelt er det en rettighed, som ethvert menneske overalt i verden bør have. I sin tale beskrev Roosevelt den tredje rettighed som følger

Den tredje er frihed fra nød, hvilket, oversat til verdenstermer, betyder økonomiske forståelser, som vil sikre alle nationer et sundt liv i fredstid for deres indbyggere overalt i verden.

- Præsident Franklin D. Roosevelt, den 6. januar 1941.

Freedom from Want af maleren Norman Rockwell fra 1943Zoom
Freedom from Want af maleren Norman Rockwell fra 1943

Relateret side


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3