QuikSCAT

QuikSCAT (Quick Scatterometer) er en satellit til jordobservation, som leverer oplysninger om vindhastighed og vindretning over havene til NOAA. Det er en "quick recovery"-mission, der skal udfylde det hul, der er opstået efter tabet af data fra NASA's scatterometer (NSCAT), som gik tabt i juni 1997. Den befinder sig i en solsynkron lav jordbane.

Da ADEOS II-satellitten, der skulle afløse NSCAT, gik ned i 2003, er QuickSCAT i øjeblikket det eneste amerikanske instrument i kredsløb, der måler overfladevindene over havene. Den Europæiske Rumorganisation har sine egne scatterometre i kredsløb, f.eks. Envisat.

Da den nu kører på en backup-sender og har andre problemer, kan denne satellit imidlertid falde ud når som helst, hvilket kan bringe vejrudsigterne for muligvis farlige tropiske cykloner i fare.

I begyndelsen af juni 2007 kom Bill Proenza, direktør for National Hurricane Center i Florida, under beskydning for at kritisere sine overordnede i NOAA for ikke at have udarbejdet en back-up plan for at erstatte de muligheder, som denne satellit giver.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3