Økologisk fodaftryk

Et økologisk fodaftryk måler, hvor meget mennesker tager fra naturen. Fodaftrykket sammenlignes derefter med mængden af naturressourcer, som naturen kan forny. Det økologiske fodaftryk tager højde for, hvor meget landbrugsjord, skovareal, græsningsareal og havareal der skal bruges til at skaffe alt det, som mennesket bruger. Mere enkelt sagt besvarer beregninger af fodaftryk spørgsmålene: Hvor meget natur har vi? Og hvor meget bruger vi?

Når man analyserer verden som helhed, bruger menneskeheden naturen ca. 1,7 gange hurtigere, end naturen fornyer sig selv. Det svarer til at bruge 1,5 planeter jordklode. Da mennesker forbruger forskelligt rundt om i verden, er det også muligt at beregne, hvor mange planeter det ville kræve, hvis alle i verden forbruger som en bestemt befolkning. Hvis alle f.eks. spiste som tyskerne, ville det kræve næsten 3 planeter jordklode. Et andet skøn siger, at "den gennemsnitlige verdensborger har et øko-fodaftryk på ca. 2,7 globale gennemsnitlige hektar, mens der kun er 1,65 globale hektar bioproduktivt land og vand pr. hovedstad på jorden. Det betyder, at menneskeheden allerede har overskredet den globale biokapacitet med 70 % og nu lever ubæredygtigt ved at udtømme lagrene af "naturkapital".

Relaterede sider

  • Befolkningstilvækst

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3